Günümüzde ruhsal bozuklukları nasıl tasnif ediyoruz?

Doktor Kanalı

Eskiden ruhsal bozukluklar çok kabaca ikiye ayrılıyordu. Nevrozlar ve psikozlar. Nevrozlar dediğimiz aslında daha hafif ruhsal rahatsızlıklar, psikozlar dediğimizse daha ağır ruhsal bozukluklar.

Günümüzde nevroz ve psikoz tarifi artık hemen hemen hiç kullanılmıyor.

Nevrozların yerine 3 ana grup hastalıktan bahsediyoruz : Anksiyete bozklukları, somatoform bozukluklar ve disosyatif bozukluklar. Psikozları da yine başta şizofreni olmak üzere birçok alt bölüme ayırıyoruz.Ancak sınıflandırmamız bu kadarla kalmıyor bir yandan duygu durum bozuklukları olarak adlandırdığımız başta depresif bozukluklar, diğer yandan madde ve kullanım bozuklukları, diğer yandan yeme bozuklukları gibi birçok alt başlıkta günümüzdeki sınıflandırmaya eşlik ediyor.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.