Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN

Depresyon ve depresif bozukluk
13

Depresyon ve depresif bozukluk aynı şey midir?

Depresyon ve depresif bozukluklar aslında tanım olarak aynı şey. Bize bir hasta geldiği zaman biz ona bir depresif bozukluğun var, majör bir depresif bozukluğun var demektense kısaca depresyon geçiriyorsun diyoruz. Aslında çok doğru yapmıyoruz. Çünkü depresyonun kelime anlamı patolojik keder demek. Başta depresif bozukluklar olmak üzere bütün ruhsal bozukluklar içinde belirti olarak bulunabilir. Ve kendisini […]
fobi nedir
1

Fobi nedir?

Fobi kısaca mantık dışı korkudur. Biraz açacak olursak belirli nesne, belirli durum ya da belirli imgelere karşı kişinin nedenini tam olarak bilmediği, mantıksız olduğunun farkına vardığı ancak engelleyemediği korkudur. Normal korkudan farkı uyaranla karşılaşıldığında ortaya çıkar uyaran yokken kişide fobiyi açıklayacak bir panik ya da anksiyete hali yoktur.
Hipokondriyazis
1

Hipokondriyazis nedir?

Bedensel bir rahatsızlığı olmadığı halde ciddi bir bedensel rahatsızlığa yakalandığı endişesiyle doktor doktor gezdiği bir ruhsal bozukluktur. Burada temel kaygı bedene yöneltilmiştir. Kişi içsel sıkıntılarını, günlük dertlerini bir kenara koymuştur ve kendisinin hasta olduğu düşüncesiyle doktor doktor gezmektedir. Ona göre baş ağrısı beyin tümöründen kaynaklanmaktadır, bağırsaklarında gaz varsa mutlaka bağırsak kanseri olmuştur, göğsü biraz sıkışıyorsa […]
Konversiyon bozukluk
1

Konversiyon bozukluk nedir?

Konversiyon bozukluğu fiziksel semptomlarla kendini gösteren ruhsal bozukluktur. Burada kişinin ruhsal semptomları özellikle sıkıntısı ve depresyonu kişinin fiziksel semptomlarıyla yer değiştirmiştir. Bazen inmeler, bazen felçler, bazen dil tutulması, bazen körlük, bazen sağırlık gibi bedensel belirtilerle ortaya çıkabilir. Ancak en sık görünen formu konversiyon bayılmaları dediğimiz bayılmalardır. Bu bayılmalar başkalarının olduğu kalabalık ortamlarda olur bazen 3 […]
Obsesif kompulsif bozukluk
0

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk hem obsesyonların hem de kompulsiyonların olduğu bir bozukluktur. Obsesyon kısaca saplantı, kompulsiyon zorlantı. Kişi saplantısını yerine getiremediği zaman korkunç bir sıkıntı duyar. Bu sıkıntıyı yok etmek için de zorlantıları devreye sokar. Şöyle anlatalım, ışığı üç kere açıp kapatmazsam annem ölecek düşüncesi kişinin aklına geldiğinde kişi ışığı hakikatten üç kere açıp kapamazsa çok […]
Obsesyon
4

Obsesyon nedir?

Obsesyon kişinin mantıklı çaba ile engelleyemediği bilinç dışından kaynaklanan dürtü, düşlem ya da imgelerdir. Yani başka bir tabirle basite indirgeyerek anlatacak olursak kişinin bir türlü kafasından atamadığı saçma düşüncelerdir. Bizim tabirimiz de günümüzdeki güncel tabir de saplantılardır.
Panik atak
1

Panik atak nedir? Panik bozukluk nedir?

Panik atak beklenmedik bir durumda ortaya çıkan çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulantı hissi, ayakta duramama, nefes alamama, kendini iyi hissetmeme, bayılma hissi gibi belirtilerin aynı anda ortaya çıktığı bir tablodur. Bu tablo çoğunlukla 5-15 dakika kadar sürer. Ve kişi çoğunlukla deliriyorum ya da kalp krizi geçiriyorum endişesiyle hemen yakınlarından bir doktora ya da acile […]
Günümüzde ruhsal bozuklukları
1

Günümüzde ruhsal bozuklukları nasıl tasnif ediyoruz?

Eskiden ruhsal bozukluklar çok kabaca ikiye ayrılıyordu. Nevrozlar ve psikozlar. Nevrozlar dediğimiz aslında daha hafif ruhsal rahatsızlıklar, psikozlar dediğimizse daha ağır ruhsal bozukluklar. Günümüzde nevroz ve psikoz tarifi artık hemen hemen hiç kullanılmıyor. Nevrozların yerine 3 ana grup hastalıktan bahsediyoruz : Anksiyete bozklukları, somatoform bozukluklar ve disosyatif bozukluklar. Psikozları da yine başta şizofreni olmak üzere […]
Ruhsal bozukluk
0

Ruhsal bozukluk nedir?

Psikiyatrik bozukluk ya da rahatsızlık hatta çok kullanılan ifade ile zihinsel bozukluk diye kastettiğimiz rahatsızlıkların hepsi birer beyin hastalığı . Beyin hastalığı derken kastettiğimiz de özellikle sinir hücreleri olan nöronların içinde yer alan nörotransmitterlerin artması, azalması, bazen yanlış çalışması, bazen de bozulması ile ilgili ortaya çıkan beyin hastalıklarıdır.
Şizofren Hastalığı Nedir? 2018
0

Şizofren hastalığı nedir?

Şöyle ifade edebiliriz kısaca hezeyan dediğimiz düşünceler vardır bunlar kişinin yaşadığı çağa ve topluma uymayan mantık dışı düşüncelerdir. Bunlara çoğunlukla işitsel halüsilasyon dediğimiz başakalarının duymadığı sesler eklenir. Yine kişinin düşüncelerindeki bozukluklar, düşünce akımındaki bozukluklar şizofrenide çok sık rastladığımız belirtilerdir.