Günümüzde ruhsal bozuklukları
0

Günümüzde ruhsal bozuklukları nasıl tasnif ediyoruz?

Eskiden ruhsal bozukluklar çok kabaca ikiye ayrılıyordu. Nevrozlar ve psikozlar. Nevrozlar dediğimiz aslında daha hafif ruhsal rahatsızlıklar, psikozlar dediğimizse daha ağır ruhsal bozukluklar. Günümüzde nevroz ve psikoz tarifi artık hemen hemen hiç kullanılmıyor. Nevrozların yerine 3 ana grup hastalıktan bahsediyoruz : Anksiyete bozklukları, somatoform bozukluklar ve disosyatif bozukluklar. Psikozları da yine başta şizofreni olmak üzere […]