Meme küçültmeden sonra bebeğe süt verilebilir mi?

Doktor Kanalı

Meme küçültme ameliyatlarında uygulanan birçok teknik vardır. Bu teknikler özellikle meme ucunun kaydırılması tekniği veya meme ucunun bir yama olarak dışarıya alınıp geri konulma tekniği olarak iki büyük başlığa ayrılabilir. Meme ucunun bir yama olarak dışarıya alınıp geri konduğu tekniklerde süt vermede aksama meydana gelmektedir. Ancak günümüzde plastik cerrahi tekniklerin artmasıyla birlikte bu meme ucunun yama olarak dışarıya alınma işlemlerini %99 oranında ortadan kaldırmış bulunuyoruz.

Yani günümüzde modern plastik cerrahi teknikleriyle yapılan meme küçültme ameliyatlarında meme ucuna gelen süt kanallarının bütününü korumaktadır.

Süt kanallarının bütünlüğünün korunduğu ameliyatlarda özellikle yapılan araştırmalar göstermiştir ki süt devamlılığının bozulmadığı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde yapılacak meme küçültme ameliyatlarında süt kanallarını koruyucu tekniklerin kullanılmasıyla süt verme bozulmamaktadır. Özellikle genç kızlarda ve tekrar çocuk sahibi olmayı düşünen hastalarımızda süt kanallarının kesilmemesi, buna uygun tekniklerin kullanılması ve doktordan bunların talep edilmesi gerekmektedir. Hastalarımızın bu konuda doktorlarıyla bu konunun üzerinde anlaşmaya varmaları ve süt vermenin bozulmasını engelleyecek tekniklerin kullanılmasını istemeleri gerekmektedir. Günümüzde kullanılan modern tekniklerle birlikte plastik cerrahinin ilerlediği ve meme küçültme ameliyatları sonucunda süt vermelerin bozulmadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.