Meme küçültme işleminden sonra memede hissizlik olur mu
13

Meme küçültme işleminden sonra memede hissizlik olur mu?

Meme küçültme ameliyatlarında çok farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerle meme ucuna gelen his sinirlerinin korunması mümkün görünmektedir. Günümüzde yapmış olduğumuz meme küçültme ameliyatlarının çok büyük çoğunluğunda meme ucuna gelen his sinirlerini koruyacak tekniklerinin kullanılmasıyla birlikte meme ucu hissinin tamamen kaybolmadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ancak geçmişte kullanmış olduğumuz bazı tekniklerde meme ucu hissinin kaybolmuş olduğu […]
Meme küçültme işleminden sonra ne zaman işe dönebilirim
0

Meme küçültme işleminden sonra ne zaman işe dönebilirim?

Günümüzde meme küçültme ameliyatlarında uyguladığımız modern tekniklerle birlikte ameliyat sonrası nekahet dönemi çok kısalmıştır. Ağır işlerde çalışmayan hastalarımız için bu dinlenme süresi 3-4 gün arasında yeterli olmaktadır ancak kol kasıyla kol gücüyle çalışmakta olan hastalarımız için bu dinlenme süresinin 5-7 gün olduğu önerilmektedir. Günümüzde artık yapılan meme küçültme ameliyatlarından sonra hastalarımızın yatak istirahati şeklinde istirahat […]
Meme küçültme işlemi ile birlikte memede dikleşme ve toparlanma da oluyor mu
0

Meme küçültme işlemi ile birlikte memede dikleşme ve toparlanma da oluyor mu?

Meme küçültme ameliyatlarındaki temel amaçlardan bir tanesi memelerin hacminin küçültülmesidir. Bunun yanındaki özellikle estetik bakış açısından plastik cerrahların önemli amaçlarından iki tanesi de memenin dikleşmesi ve toparlanmasıdır. Meme küçültme ameliyatlarında uyguladığımız tekniklerde düşmüş olan aşağıya doğru bakan meme ucunun yukarıya doğru bakmasının sağlanması için meme ucunun toplu olarak bir şekilde yukarıya kaydırılması söz konusudur. Bunun […]
Meme küçültme operasyonu sonrasında memeler yeniden büyür mü
0

Meme küçültme operasyonu sonrasında memeler yeniden büyür mü?

Meme büyüklüğü günümüzde bayanların önemli problemlerinden bir tanesidir. Özellikle başvuran hastalarımızın çok büyük çoğunluğunun sorduğu önemli bir soru küçültülmüş olan memelerin tekrar büyüme yapıp yapmayacağının üzerinde durulmasıdır. Küçültme yapılmış olan memelerde yeterli küçültme sağlanmış ise bu memelerin %90dan fazlasında tekrar büyümenin söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Özellikle memenin içinde bir hastalık yok ise ki bu hastalıklardan […]
Meme küçültmeden sonra bebeğe süt verilebilir mi
0

Meme küçültmeden sonra bebeğe süt verilebilir mi?

Meme küçültme ameliyatlarında uygulanan birçok teknik vardır. Bu teknikler özellikle meme ucunun kaydırılması tekniği veya meme ucunun bir yama olarak dışarıya alınıp geri konulma tekniği olarak iki büyük başlığa ayrılabilir. Meme ucunun bir yama olarak dışarıya alınıp geri konduğu tekniklerde süt vermede aksama meydana gelmektedir. Ancak günümüzde plastik cerrahi tekniklerin artmasıyla birlikte bu meme ucunun […]
Meme kanserinden sonra yapılan memede yeniden kanser çıkar mı
1

Meme kanserinden sonra yapılan memede yeniden kanser çıkar mı?

Meme kanseri sonrasında hastalarımıza yeni memeyi iki şekilde oluşturmaktayız. Silikon protezlerle veya kendi dokusundan aldığımız dokularla yeni memenin oluşumu sağlanmaktadır. Ancak günümüzde yapılmış yüzbinlerce kadın üstünde yapılan araştırmalar göstermiştir ki meme kanserinin ilerlemesine veya tedavisi ile ilgili aksaklıklara meme onarımı neden olmamaktadır. Yani yapılan yeni memede yeniden bir kanserin ortaya çıkması söz konusu değildir. Ancak […]
Meme kanserinden sonra alınan memenin yerine nasıl meme yapılabilir
0

Meme kanserinden sonra alınan memenin yerine nasıl meme yapılabilir?

Meme kanserinden alınması gereken memenin alındıktan sonra yeniden meme yapılması iki şekilde olmaktadır. Bir tanesi dışardan elde ettiğimiz ve estetik cerrahide de kullanmış olduğumuz meme silikonlarının kullanılması diğer bir tanesi de kendinin öz dokularıyla yeniden meme oluşturulmasıdır. Memenin dışardan silikonlarla oluşturulması hastanın ihtiyacına göre yapılmaktadır. Özellikle daha önceden alınmış olan memelerin yani göğüs dokusu dümdüz […]
Meme kanseri sonrası meme yaptırmak kanser tedavisini etkiler mi
0

Meme kanseri sonrası meme yaptırmak kanser tedavisini etkiler mi?

Meme kanseri artık 7-8 kadından birinde görülen kadınların en sık kanserlerinden bir tanesidir. Meme kanserinden sonra yapılacak işlemler temel olarak başlıca şöyle özetlenebilir : Meme kanseri teşhisi konulmuş kadınlarda özellikle meme kanserinin meme içine yayılmış olduğu olgularda memenin tamamının alınması gerekebilmektedir. Bu hastalarımızda deriye çok yaklaşmamış meme kanseri söz konusu ise meme derisinin korunmasıyla birlikte […]
Her yaşta meme kanseri sonrası meme yapılabilir mi
0

Her yaşta meme kanseri sonrası meme yapılabilir mi?

Meme kanseri hastalarımızın özellikle ergenlik dönemi sonrasında meme gelişimi tamamlanmış kadınlarda ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu yaştan itibaren 18-20 yaşından sonrasında özellikle 70-80 yaşına kadar meme kanseri gelişen tüm kadınlara meme onarımı ya da estetik meme cerrahisi yapılabilmektedir. Bu hastalarımızda özellikle çok büyük göğüslü olanlarda göğüs küçültme işlemiyle birlikte meme kanserinin alınması mümkün olmaktadır. Günümüzde genel […]
Meme kanserinden sonra meme yeniden yapılabilir mi
0

Meme kanserinden sonra meme yeniden yapılabilir mi?

Meme kanseri günümüzde artık kadınların en sık görülen kanserlerinden bir tanesidir hatta en sık görülenidir. 7-8 kadında bir görülen meme kanseri özellikle kadınlarda hayatı tehdit eden en önemli kanserlerden bir tanesidir. Ancak günümüzde modern cerrahi tekniklerin gelişmesi ve kemoterapi ve radyoterapideki başarılarla birlikte %90 ın üzerinde sağ kalım ve hastalıktan kurtulma söz konusudur. Bu anlamda […]