Fobi Nedir
0

Fobi Nedir?

Bir fobi aşırı ve irrasyonel bir korku tepkisidir. Eğer bir fobiniz varsa, korkunuzun kaynağıyla karşılaştığınızda derin bir korku veya panik duygusu yaşayabilirsiniz. Korku belirli bir yer, durum veya nesne olabilir. Genel anksiyete bozukluklarının aksine, fobi genellikle belirli bir şeye bağlıdır
fobiler
0

Özgül Fobiler

Özgül nesne ya da durumun varlığı ya da böyle bir durumla karşılaşılacak olma beklentisiyle başlayan, aşırı ya da anlamsız, belirgin ve sürekli korku duymadır. Korkular; içinde bulunulan durumun gerekliliklerini aştıklarında, açıklanamadıklarında, istemli olarak denetlenemediklerinde, korkulan durumlardan kaçınmaya yol açtıklarında, uzun süre devam ettiklerinde, uyumu bozduklarında ve yaşamsal sürece özgü olmadıklarında fobiye dönüşürler (Noyes ve Hoehn-Saric […]
fobi nedir
1

Fobi nedir?

Fobi kısaca mantık dışı korkudur. Biraz açacak olursak belirli nesne, belirli durum ya da belirli imgelere karşı kişinin nedenini tam olarak bilmediği, mantıksız olduğunun farkına vardığı ancak engelleyemediği korkudur. Normal korkudan farkı uyaranla karşılaşıldığında ortaya çıkar uyaran yokken kişide fobiyi açıklayacak bir panik ya da anksiyete hali yoktur.