Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji5 Videos

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Belirtileri ve Ev İlaçları 2018
0

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Belirtileri ve Ev İlaçları 2018

Bir idrar yolu enfeksiyonu (UTI), idrar sisteminin bir veya daha fazla bölümünün (böbrek, üreter, mesane veya üretra) bir patojenle (en sık, bakteriler) enfekte olmasıyla ortaya çıkar. UTI'ler en yaygın olarak kadınlarda görülür; Tüm dişilerin yaklaşık% 50'si yaşamları boyunca bir İYE alır. Birçok İYE ciddi değildir, ancak enfeksiyon böbreklere ulaşırsa ciddi hastalık ve hatta ölüm meydana gelebilir.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanı son yıllarda giderek popüler hale gelen bakteriyel, viral, arester ve fungal olmak üzere pek çok mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi ile yakından ilgilenen ona hem laboratuvar boyutuyla katkıda bulunmaya çalışan hem de uygun anti mikrobiyal ajanların seçilmesi gerekirse bunların kombine edilmesi yoluyla bu hastalıkların tedavi […]