Obsesyon
0

Obsesyon nedir?

Obsesyon kişinin mantıklı çaba ile engelleyemediği bilinç dışından kaynaklanan dürtü, düşlem ya da imgelerdir. Yani başka bir tabirle basite indirgeyerek anlatacak olursak kişinin bir türlü kafasından atamadığı saçma düşüncelerdir. Bizim tabirimiz de günümüzdeki güncel tabir de saplantılardır.