Diyabetik Ayak Enfeksiyonu 2018
0

Diyabetik Ayak Enfeksiyonu 2018

Diyabetes mellituslu insanlar, ABD popülasyonunun sadece% 3'ünü oluşturur, ancak travmatik olmayan alt ekstremite amputasyonlarının yarısından fazlasını oluşturur ve ampütasyondan sonra sadece% 40'lık 5 yıllık bir sağkalımı vardır. Diyabetik ayak ülserleri tüm diyabetik hastaneye yatışların% 20'sine neden olur