İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Belirtileri ve Ev İlaçları 2018
0

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Belirtileri ve Ev İlaçları 2018

Bir idrar yolu enfeksiyonu (UTI), idrar sisteminin bir veya daha fazla bölümünün (böbrek, üreter, mesane veya üretra) bir patojenle (en sık, bakteriler) enfekte olmasıyla ortaya çıkar. UTI'ler en yaygın olarak kadınlarda görülür; Tüm dişilerin yaklaşık% 50'si yaşamları boyunca bir İYE alır. Birçok İYE ciddi değildir, ancak enfeksiyon böbreklere ulaşırsa ciddi hastalık ve hatta ölüm meydana gelebilir.