Anksiyete (Bunaltı)

Anksiyete; normal ve anormal koşullarda ortaya çıkan, uyanıklık artışı, bedensel değişiklik duyumları, kendini kötü hissetme gibi duyguları içeren karmaşık bir duygu durumdur. Anksiyete korkuya benzer ancak; korku akut bir duygu durum, anksiyete çoğunlukla süregen bir duygu durumdur.

Ansiyete (Bunaltı) Nedir? 

Anksiyete; normal ve anormal koşullarda ortaya çıkan, uyanıklık artışı, bedensel değişiklik duyumları, kendini kötü hissetme gibi duyguları içeren karmaşık bir duygu durumdur. Anksiyete korkuya benzer ancak; korku akut bir duygu durum, anksiyete çoğunlukla süregen bir duygu durumdur.

Anksiyetede Ortaya Çıkan Fizyolojik Belirtiler Nelerdir?

Kan basıncında yükselme
Kalp atımının hızlanması
Kaslarda gerginlik sonucu oluşan; titreme, seğirme, kas ağrıları ve sızıları, baş ağrısı
Kılların dikleşmesi
Göz bebeklerinde genişleme
Ağız kuruması
Yüzde solukluk
El ayalarında terleme
Sık işeme, sık dışkılama
Soluk daralması
Boğazda düğümlenme
Ellerde ayaklarda soğukluk ve karıncalanmalar anksiyete ortaya çıkan fizyolojik belirtilerdir.

Yukarda Sayılan Belirtilerin Ortaya Çıkması Mevcut Anksiyeteyi Daha da Arttırabilir mi?

Yukarda sayılan belirtilerin bedensel hastalık olarak yorumlanması, anksiyete ve korkuları arttırarak kısır döngüye neden olur. Mesela; sık nefes alma kanda karnondioksid yoğunluğunu arttırarak; baş dönmesi, kulakta çınlama, baş ağrısı, halsizlik, baygınlık hissi, uyuşmalar, gibi belirtilere neden olur.

Anksiyete İle Ağrının İlişkisi Nedir?

Anksiyetede bir diğer önemli özellik de; kas geriliminin kendisini sıklıkla baş ağrısı olarak göstermesidir. Bunun dışında; sırt ve omuz kaslarında ağrı ya da sertlik biçiminde kas gerilimi olabilir. Kas geriliminin anksiyeteli hastaları sağlıklı bireylerden ayıran en önemli özellik olduğu bildirilmiştir.

Anksiyetenin Ortaya Çıkmasında Birincil Derece Rol Oynadığı Kabul Edilen Ruhsal Bozukluklar Nelerdir?

Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, fobik bozukluk, saplantı zorlantı bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu anksiyetenin ortaya çıkmasında birincil derece rol oynadığı kabul edilen ruhsal bozukluklardır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Özellikleri Nedir?

YAB da temel özellik en az 6 ay boyunca bir dizi olay ya da etkinlik hakkında aşırı anksiyete duymadır. Sinsi, uzun süreli, zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir bunaltı sürekli hastayı tedirgin etmektedir. En sık olarak endişe odağı olan konuların başında aile ile ilgili konular gelmektedir (%79). Kronik endişenin varlığı ve aşırılığı güvenilir bir ayırt edicidir.  Önemli diğer bir özelik de; kişinin endişeyi denetlemekte güçlük çekmesidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Hangi Yaşlarda Başlar ve Toplumda Hangi Oranlarda Görülür?

Yaygın anksiyete bozukluğu her yaşta, sıklıkla 20-30’lu yaşlarda başlar ve yıllarca sürer. Toplumun %4-11’inde ve kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülür.

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Klinik Özellikleri Nelerdir?

Hastada huzursuzluk, yerinde duramama gergin duruş, hareketlerinde tedirginlik, çabuk irkilme, çabuk kızma, sabırsızlık, endişeli yüz ifadesi vardır. Yaşam olayları karşısında ve ilişkilerde çabuk kaygılanma, meraklanma, gerginlik ve huysuzluk dikkati çeker. Esinde heyecanlı bir titreklik vardır. Kişiler arası ilişkilerinde huzursuz, endişeli ve gergindir.

YAB Nasıl Tanınır?

En az altı ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan birçok olay ya da etkinlik hakkında aşırı anksiyete veya üzüntü duyma, üzüntüyü kontrolde zorluk ve:
huzursuzluk, aşırı heyecan, endişe
kolay yorulma
konsantrasyon güçlüğü
tedirginlik
kas gerginliği
uyku bozukluğu.
Belirtilerinden üçünün hastada bulunması ile tanınır.

Yazan: Ahmet Ertan TEZCAN
Kanalına Gitmek İçin Tıklayınız

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.